เฮ‌อร์‌นาน‌เดช‌ ‌รับ‌ ‌โดน‌ ‌อิ‌บรา‌ฮิ‌โม‌วิช‌ ‌ดุ‌ ‌เพราะ‌อ้วน‌เกิน‌ไป‌

เฮ‌อร์‌นาน‌เดช‌ ‌รับ‌ ‌โดน‌ ‌อิ‌บรา‌ฮิ‌โม‌วิช‌ ‌ดุ‌ ‌เพราะ‌อ้วน‌เกิน‌ไป‌

ฟลู‌แบ็‌ครา‌ยนี้‌ ‌ออก‌มา‌เปิด‌เผย‌ว่า‌ ‌กอง‌หน้า‌วัย‌ ‌39‌ ‌ปี‌ ‌ของ‌สโมสร‌ ‌ดุ‌เข้า‌อยู่‌เสมอ‌ใน‌
ห้อง‌แต่ง‌ตัว‌ ‌ซึ่ง‌เขา‌เป็น‌คน‌ที่‌มัก‌จะ‌ชอบ‌ช่วย‌กระตุ้น‌ทุก‌คน‌อยู่‌เสมอ‌ ‌

ธีโอ‌ ‌เฮ‌อร์‌นาน‌เดช‌ ‌แบ็ค‌ซ้าย‌ของ‌ ‌เอซี‌ ‌มิ‌ลาน‌ ‌ออก‌มา‌เปิด‌เผย‌ว่า‌ ‌ซ‌ลา‌ตัน‌ ‌อิ‌บรา‌ฮิ‌
โม‌วิช‌ ‌กอง‌หน้า‌ตัว‌เก๋า‌ของ‌สโมสร‌ ‌นั้น‌ดุ‌เขา‌ทันที‌ ‌ที่‌เขา‌กลับ‌มา‌อยู่‌กับ‌ทีม‌หลัง‌จาก‌
หมด‌ช่วง‌วัน‌หยุด‌ ‌กอง‌หลัง‌วัย‌ ‌23‌ ‌ปี‌ ‌ราย‌นี้‌ ‌เป็น‌หนึ่ง‌ใน‌นัก‌เตะ‌ตัว‌หลัก‌ของ‌สโมสร‌เอซี‌ ‌มิ‌ลาน‌ ‌โดย‌ลง‌เล่น‌ไป‌แล้ว‌ ‌33‌ ‌นัด‌ให้‌กับ‌ทีม‌ใน‌ทุก‌รายการ‌ ‌

“‌เขา‌เป็น‌คน‌ที่‌มอบ‌ความ‌กล้า‌หาญ‌ให้‌กับ‌เรา‌เสมอ‌ ‌และ‌ชอบ‌ที่‌จะ‌ให้‌คำ‌แนะนำ‌กับ‌
เรา‌ ‌และ‌บาง‌ครั้ง‌เขา‌ก็‌ดุ‌พวก‌เรา‌ด้วย‌ ‌แต่‌นั้น‌ก็‌ช่วย‌ผลัก‌ดัน‌พวก‌เรา‌ได้‌เป็น‌อย่าง‌ดี‌”‌ ‌
เฮ‌อร์‌นาน‌เดช‌ ‌กล่าว‌ ‌

“‌ตอน‌ที่‌ผม‌กลับ‌มา‌จาก‌ช่วง‌พัก‌ร้อน‌ ‌เขา‌บอก‌กับ‌ผม‌ว่า‌ ‌ทำไม‌ผม‌ถึง‌อ้วน‌และ‌ดู‌
เหมือน‌หนัก‌ ‌90‌ ‌กิโล‌แบบ‌นี้‌ ‌ซึ่ง‌ตอน‌นั้น‌ผม‌อ้วน‌ขึ้น‌จริงๆ‌ แต่‌เขา‌ก็‌บอก‌กับ‌ผม‌ว่า‌ ‌ผม‌จะ‌เป็น‌นัก‌เตะ‌ที่‌ดี‌ได้‌ ‌ดัง‌นั้น‌ผ‌ต้อง‌ทำงาน‌ให้‌หนัก‌ ‌และ‌กลับ‌มา‌ฟิต‌เหมือน‌เดิม‌ให้‌ได้‌ พวก‌เรา‌ทำ‌ตาม‌เขา‌เสมอ‌ ‌เขา‌ทุ่มเท‌ทุก‌อย่าง‌ใน‌การ‌ฝึก‌ซ้อม‌ ซึ่ง‌ผล‌งาน‌ที่‌ยอด‌เยี่ยม‌ต้อง‌ยก‌เครดิต‌ให้‌กับ‌เขา‌เต็มๆ‌”‌ ‌